Het opstellen van een omzetdoelstelling is cruciaal wanneer je als bedrijf wilt toewerken naar die stip op de horizon. Bij een omzetdoelstelling komt echter veel meer kijken dan alleen wat cijfermatige keuzes. Denk bijvoorbeeld aan de impact die het kan hebben op de individuele targets van jouw verkoopteam en de communicatie of managementstijl die je hieraan verbindt. Hulp nodig bij het formuleren van een ambitieuze, maar haalbare omzetdoelstelling? Dit blog geeft 5 stappen om het realiseren!

 STAP 1: Formuleer de ambities van jouw organisatie

De eerste vraag die je jezelf kunt stellen, heeft te maken met ambitie. Wil jij het komende jaar de markt flink bewerken of probeer je de groei van jouw bedrijf uit strategisch oogpunt juist te stabiliseren? Let er wel op dat de ambities ook écht ambitieus zijn. Ze moeten je de drive geven, om te behalen wat je voor ogen hebt.

STAP 2: Scherp de ambities aan

Tegenover ambitie staat realisme. Dit is één van de grootste valkuilen als het gaat om het opstellen van omzetdoelstellingen. Enerzijds kunnen doelstellingen zonder ambitieuze inslag demotiveren, maar hetzelfde geldt voor doelstellingen die té ambitieus zijn ingesteld. Dergelijke doelstellingen kunnen een “we halen het toch niet, dus laat maar”-houding stimuleren. Het is dus belangrijk om een goede balans te vinden tussen ambitie en realisme.

STAP 3: Terugkijken én vooruitkijken

Om deze balans te bereiken, kijk je terug naar de resultaten van voorgaande jaren. Welke trends zie je in de afzet en welke ontwikkelingen heeft de omzet van jouw bedrijf gemaakt? Kijk ook naar de omzetdoelstellingen die je eerder hebt opgesteld en ga na of deze behaald zijn. Probeer vast te stellen, waarom de doelen wel of juist niet gehaald zijn. Daarnaast is het goed om vooruit te kijken. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen de branche waar jouw bedrijf werkzaam in is.

STAP 4: Afzet bepalen

Nu je de oude, huidige en toekomstige situatie in kaart hebt gebracht, kun je je afzet hieruit afleiden. Allereerst is het handig om te weten wat de gemiddelde waarde is van de orders die geplaatst worden. Vanuit dit gegeven kun je verder werken naar het kwantitatieve doel, ofwel welke afzet er nodig is om het kwalitatieve doel, dat je eerder hebt geformuleerd, te bereiken. Een kwantitatieve doel is bijvoorbeeld: een omzetgroei van 4% in 2018. En een kwalitatieve doel is bijvoorbeeld: focus op bepaalde, nieuwe marktsegment. Hoe je uiteindelijk het omzetbedrag berekent? Door de afzet te vermenigvuldigen met de waarde.

STAP 5: De impact van de omzetdoelstellingen

Een bedrag is echter nog geen doelstelling. Bij een omzetdoelstelling komt namelijk meer context kijken dan alleen een cijfer. Om jezelf niet blind te staren op enkel cijfers, kun je de impact van je doelen in kaart brengen. Een goede manier hiervoor is het bekijken van de omzetdoelstelling vanuit verschillende interne perspectieven.

Voor het gemak pak ik het ‘7S-model’ van McKinsey er even bij. Ga op elk van deze gebieden na welke impact de omzetdoelstelling heeft. Ter voorbeeld: een ambitieuze omzetdoelstelling met het oog op groei kan ervoor zorgen dat er veranderingen plaatsvinden in het ‘staf’-gebied. Het aantal FTE moet immers worden verhoogd wanneer de capaciteit niet toereikend is. Dit heeft weer invloed op de stijl van management, maar ook op de skills waarover medewerkers beschikken.

Kortom: het bepalen van een omzetdoelstelling gaat niet alleen over harde cijfers, maar des te meer over de interne situatie van jouw bedrijf en de context van bijvoorbeeld het salesteam.

Heb je een ambitieuze omzetdoelstelling opgesteld, wil je meer leads binnenhalen, maar kom je capaciteit tekort?
Ga dan met ons in gesprek en kom erachter wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen!

Menu