Onze visie op moderne B2B-sales

In een moderne sales operatie moet marketing naadloos geïntegreerd zijn met sales. Niet de bekende silo’s, maar in een harmonieuze samenwerking waar marketing in dienst staat van sales – het is één proces waarin alle activiteiten bijdragen aan schaalbare en voorspelbare omzet.

Een geïntegreerde marketing & sales organisatie

Iedereen kan leren van de koplopers in B2B-sales en de manier waarop zij succesvol en voorspelbaar hun omzet realiseren. Best-practices en blauwdrukken zijn voor Skondras de basis van onze werkwijze.

Er bestaan blauwdrukken en best-practices die uitleggen hoe je zo’n moderne geïntegreerde marketing & sales organisatie anno nu zou moeten inrichten. Het doel? Met zo min mogelijk moeite je omzetdoelstellingen realiseren.
Voorspelbare groei in new business realiseren

Het kern element in de best-in-class marketing & sales organisatie van deze tijd, is deze sterke geïntegreerde driehoek:
Digital marketing
 Marketing intelligence (data)
 Inside Sales

We zien dat de Inside Sales afdeling bij 10% van alle bedrijven die iets doen aan B2B-marketing & sales, is geïmplementeerd. Dit is een trend. Deze driehoek is in staat een voorspelbaar aantal leads op te leveren – de basis voor voorspelbare groei in new business.

Omzetgroei door Sales Outsourcing

Sales Outsourcing gaat ook over uitbesteden. Sales Outsourcing betekent het uitbesteden van het geheel of delen van deze geïntegreerde marketing en sales operatie, omdat jij als klant bepaalde delen van deze operatie niet wilt of niet kunt uitvoeren door gebrek aan bepaalde expertise en man/woman power.

Skondras biedt met kennis en ervaring een focus of specifieke groei doelstellingen. Het kan ook zijn dat je tijdelijk ondersteuning nodig hebt in het versneld realiseren van een bepaalde omzet of het binnenhalen van bepaalde expertise en kunde. Ook dat is Sales Outsourcing.

Sales Outsourcing betekent ontzorgen. Je draagt bepaalde sales en marketing activiteiten over, waarbij een extern team de volle uitvoering op zich neemt, en jij als klant enkel tijd kwijt bent aan de aansturing en monitoring.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Wij werken samen met onze klanten aan het bouwen van zo’n moderne menselijke geïntegreerde marketing en sales organisaties, waarin we gezamenlijk met veel passie werken aan voorspelbare, schaalbare omzet.

Wil jij ook weten wat de elementen zijn van een succesvolle, moderne B2B-marketing & sales organisatie? En hoe deze praktisch, stap voor stap in te richten? Vul het contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.